Yeni Bursa Adına İmtiyaz Sahibi

Mehmet Ali YILMAZ
 
Genel Yayın Müdürü
Mehmet Ali YILMAZ
 
Editörler
 Zühra ERKUL