Bursa

Kamu dışı aile sağlığı çalışanları da kadro bekliyor

post-img

Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşılığı çalışan personelin de kadroya geçirilmesine yönelik açıklama beklediklerini söyledi.


Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine yönelik yapılan tüm görüşmelere olumlu yaklaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'e teşekkür eden Memur Sen ve Sağlık Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, "Türkiye yüzyılına yakışır bir kararlılıkla 424 bini aşan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üyelerimiz ve tüm kamu görevlileri adına teşekkür ediyorum. Bu tarihi adımla birlikte, yüzbinlerce sözleşmeli kamu personeli kadrolarına kavuşacak, çalışma barışı sağlanacak, hem çalışanlar mutlu olacak, hem iş verimliliği artacak hem de iş güvencesi sağlanmış olacaktır. Birçok iyileştirme ve düzenleme konusunda, çalışanlarımızın büyük teveccühünü arkasına alan sendikamızın verdiği mücadele neticesinde 2011 ve 2013 ten sonra üçüncü kez “sözleşmelilere kadro” konusunda önemli kazanç elde edilmiştir" dedi.


Kamu dışı aile sağlığı çalışanları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşılığı çalışan personelin kadroya geçirilmesine yönelik şuana kadar bir açıklama yapılmadığını belirten Yünkül, "Çalışanlarımızda ciddi bir endişe oluşmuştur. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi noktasında çok önemli bir görevi bulunan, pandemi boyunca vatandaşlarımıza koruyucu sağlık hizmeti sunan, gebe, bebek, yaşlı tüm halkımıza hizmet eden aile hekimliğinde çalışan personelimiz 'kamu personeli' ve 'kamu dışı personel' olarak ikiye bölünmüş durumdadır. Bursa’da 75, ülke genelinde 3 bin 600 kamu dışı aile sağlığı çalışanımız bulunmaktadır. Her biri KPSS sınavına girerek yüksek puanlar almıştır. Ancak işe başlarken KPSS şartı aranmamıştır. Oysa ki hemen hepsi zaten kadrolu personel olarak atanabilecek şartları taşımaktadır. Aynı aile sağlığı merkezinde aynı işi yapan, aynı sorumluluğu taşıyan, aynı hizmeti gören, ancak adına kamu dışı aile ağlığı çalışanı dendiği için eş durumu tayin hakkı bulunmayan, yer değiştirme hakkı bulunmayan, doğum sonrası ücretsiz izin hakkı olmayan, kıdem, ihbar ve tazminat hakkı bulunmayan her şeyden önemlisi iş güvencesi olmayan bu çalışanlarımızın kadro düzenlemesi dışında bırakılması kabul edilemez. Kamu Personeli ile aynı sorumluluğu taşıyan ancak kadrolu personel haklarından mahrum bırakılan ve bu sebeple yıllardır aile bütünlüğünü sağlayamayan, eşinden çocuğundan ayrı yaşayan, ücretsiz izin hakkı olmadığı için 3 aylık bebeğini bakıcıya bırakmak zorunda kalan kamu dışı aile sağlığı çalışanlarımız mutlaka kadroya geçirilmedir" diye konuştu.


Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının iş hayatında yaşadığı zorluklar tüm kamuoyunun gözü önünde olduğunu belirten Yünkül, "Bu arkadaşlarımız kadroya geçirilene kadar hem Sağlık Sen olarak hem de Memur-Sen olarak her türlü mecrada gerekli görüşmeler yapılacak, gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Bugüne kadar sendikal çalışmalarımız ile kamu çalışanlarımız için kazanımlarımız ortadadır ve bu kazanımlar sendikal mücadelemizle elde edilmiştir" dedi.

Diğer Haberler