Genel Haberler

Prof. Dr. Güllüpınar’ın projesi destek almaya hak kazandı

post-img

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, yürütücülüğünü yaptığı proje ile TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.


Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar’ın yürütücülüğü yaptığı “Türkiye'den Silikon Vadisine Yazılımcı Göçü: Diasporik Ağlar Üzerinden Mesleki İş Birliği İmkanları ve Türkiye Kalkınmasına Etkileri" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi desteklenmeye hak kazandı. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve araştırma merkezlerinden öğretim üyeleri araştırmanın çeşitli aşamalarında çalışmalarda ve faaliyetlerde bulunacak.

“Proje literatürde diğer çalışmalardan ayrışıyor”
Projenin literatürde çok çalışılmamış bir konu olan yazılımcı göçüne odaklandığına dikkat çeken Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, göçmenlerin ve uzmanların görüşlerine projede aynı anda yer verileceğini ve alandaki örnekleri kapsamına alacağını aktardı. Prof. Dr. Güllüpınar, projeye dair açıklamalarına şu şekilde devam etti:


“Bütüncül ve derinlemesine bir bakış açısı sağlayacak bir yöntem kullanması ve araştırma bulgularını betimsel bir şekilde bırakmayıp göçmen yazılımcılarla Türkiye arasındaki mesleki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir takım mesleki iş birliği modelleri önerilerinde de bulunması bakımından literatürdeki diğer çalışmalardan oldukça ayrışmakta. Projenin yaygın etkisi bağlamında ise gerekli akademik yayınların ve faaliyetlerin yapılması; proje sonuçlarının Anadolu Üniversitesinin medya platformları ve bu araştırma için açılmış olan Yazılımcı Göçmenler sosyal medya hesapları üzerinden ve ayrıca proje sırasında ve sonucunda yapılacak olan çalıştaylar yoluyla duyurulması yer almakta.”

Amerika’daki yazılımcıların mesleki iş birlikleri için modeller planlanıyor
Silikon Vadisi’ndeki Türk yazılım profesyonellerinin Türkiye’ye aktarabileceği potansiyel bilgi birikimi ve yatırımlarının geliştirilmesine ilişkin faydalı yöntem/modeller önermenin projenin en önemli çıktılarından biri olacağının altını çizen Prof. Dr. Güllüpınar, yine ilgili kurumlarda yer alan uzmanların Silikon Vadisi’ndeki Türk yazılımcılarla çalışabilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri ortak bir platform oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Türkiye'den Silikon Vadisine Yazılımcı Göçü: Diasporik Ağlar Üzerinden Mesleki İş birliği İmkanları ve Türkiye Kalkınmasına Etkileri’ başlıklı TÜBİTAK 1001 projemize ulusal ve uluslararası düzeyde birçok akademisyenin katkısı ve destekleri oldu. Proje ekibimizde birçok üniversiteden öğretim üyesi hocalarımız araştırmanın çeşitli aşamalarında çalışmalarda ve faaliyetlerde bulunacaktır. Ayrıca, proje hazırlığı sürecinde emeği geçen ve destek olan tüm araştırmacılarımıza, danışmanlarımıza, bursiyerlerimize ve desteklerini esirgemeyen Anadolu Üniversitesi Arinkom TTO’dan Banu Gültekin’e teşekkür ederim” dedi.

Ulusal ve uluslararası birçok akademisyen projenin paydaşı olacak
Proje ekibinde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Dr. Gamze Koçar Tunç araştırmacı olarak, Amerika Birleşik Devletleri Brown Üniversitesi’nden Prof. Dr. Banu Özkazanç Pan (Ph.D.), Almanya Berlin Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Zeynep Yanaşmayan Wegele, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Maissam Nimer ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zafer Çelik ise danışman olarak yer alıyor. Projenin yürütücülüğünü ise Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar üstleniyor.

Göç deneyimleri, mesleki iş birlikleri, geri dönüş teşvikleri ve çok daha fazlası araştırılacak
Amerika Birleşik Devletleri Silikon Vadisi’nde yazılım sektöründe çalışan vasıflı Türk göçmenlerin göç deneyimleri ve Türkiye’deki meslektaşları ile kurdukları/kuracakları mesleki ilişkilerin olanak ve koşullarını araştıracak olan proje, yüksek vasıflı yazılımcı göçmenlerin Türkiye’deki meslek odaları, üniversiteler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel şirketler gibi kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarla ne tür ilişkiler içinde oldukları ve bu ilişkilerin Türkiye’nin kalkınması için verimli bir potansiyele dönüşmesinin imkanlarına odaklanacak. ABD’deki yazılımcıların diaspora ağlarıyla kurdukları ilişkiler ve diasporik sosyal ağların Türkiye ile kurulacak mesleki ilişkilerdeki rolünün inceleneceği araştırma kapsamında öncelikle yüksek vasıflı göçü ve Türkiye ile ilişkilerin niteliği bizzat sürecin aktörleri olan yazılımcıların perspektifinden, onların kültürlerarası deneyimlerini, anavatana ilişkin tutumlarını ve kimliklenme süreçlerini dikkate alarak irdelenecek. Projede Türkiye diaspora ilişkisini önemseyen TÜBİTAK, YTB, DEİK ve Los Angeles Konsolosluğu gibi konuyla ilgili olabilecek kurumların uzmanlarıyla, kurumların yurt dışındaki Türk yazılımcılar ile mesleki iş birliklerini geliştirme veya yazılımcıları ülkeye geri dönmeye teşvik etmeye yönelik programları, stratejileri, planlarına ilişkin görüşmeler yapılacak. Diasporadaki yazılımcılar ile güçlü ağlar geliştirmiş ve onların ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlamaları noktasında başarılı olmuş Çin, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerin teşvik ve ağ oluşturma politikaları incelenecek ve bu politikalardan olası modeller çıkarılacak. Tüm bu görüşmeler ve incelemeler sonucunda ise bahsi geçen mesleki iş birliklerine yönelik olarak ilgili kurumlara bir takım öneri ve projeksiyonların geliştirilmesi hedefleniyor.

Diğer Haberler